Ang emosyonal na eroplanong babae ay madamdamin tungkol sa pagsuso ng titi