Nagtatampo ako pero nakasakay pa rin ako sa kabayo