Mula sa pagsakay sa kabayo hanggang sa tradisyon na may mga gulay