Pinuri siya ng binatilyo sa kanyang malaking titi at nasiyahan dito