Kapag nakakita ako ng ibon, nagmamadali akong sumuso