Igulong natin ang mga gulay sa katapusan ng linggo....