Nagpakulay lang ng buhok ang isang estudyante para magdiwang....