Pumunta ang dalaga sa lugar para bigyan ng tseke ang tycoon