Ang kumot ay isang malibog na babae na mahilig manligaw