Ang serye ng Blowjob ay nanghihiram ng pera upang bayaran ang utang