Sa sandaling natapos ang pulang ilaw, gusto kong kumain ng puke