JUQ-393 Magandang babaeng empleyado ng kumpanya ko

 naglo-load 

"Ang aking asawa ay laging masayahin at mabait sa aking harapan... Ang humingi ng tawad sa harap ng lahat ng tao sa kumpanya na ganoon... Napakahirap..." Gusto kong tulungan siya sa lahat ng mga gastos kapag siya isang pagkakamali sa trabaho. Ang magagawa ko lang ay sundin ang CEO at ialay ang aking katawan. Naniniwala ako na ang tanging taong mahal ko ay ang aking asawa, gaano man ako pinakinggan ng CEO. Gayunpaman, bumagsak ang katawan ko sa kanya na para bang tinatakasan ang kasalanan ko. At pagkatapos, sa gabi ng Sabado...

JUQ-393 Magandang babaeng empleyado ng kumpanya ko