Dinudurog ng mga kabataang lalaki ang mga gulay tulad ng mga pang-industriyang makinang panahi