Paano pangalagaan ang mga pasyenteng VIP ng isang batang nars