110223-001-CARIB Lumalahok ang malaking dibdib na batang babae sa hamon ng pakikipagtalik sa isang kakaibang lalaki