Ang kumot ng gulay ng manggagawa ay hindi kailanman...