Maraming pera ang mga young master para alagaan ang mga babae...