Natutulog ako nang hilahin mo ako at ito na ang katapusan