TMP-0021 Nauubusan ng pera ang mga kabataang lalaki at humiram ng pera para tawagan ang mga babae pabalik para makipagtalik