SSIS-739 Ang bastos kong kasamahan

 naglo-load 

Isa lang ang tsismis tungkol kay 'Kojima-san', isang matino, tahimik, mabait at magiliw na senior sa kumpanya. - Pagkatapos mong magbayad, ikakasal ka... Naiintindihan ko kung bakit hindi ka dumalo sa party ng kumpanya. Kapag kumain ka sa dulo ng mabangis na pag-atake! Pagkatapos ng toast... totoo ang tsismis! ! "I'll go properly, so kiss me~" Nawalan ako ng memorya at naging kisser! Pagpasok mo sa hotel, itutulak ka pababa at si Berokisu... Tuluyan na akong natumba, sumuko ako sa tukso at nagpakasawa sa Berokisu SEX buong magdamag. Mr. Kojima, na nagpalamig...

SSIS-739 Ang bastos kong kasamahan