Serye ng pagsuso ng titi at paghiram ng pera para mabayaran ang utang part 1...