Nang makilala ko siya, niyaya ko siya sa aking silid upang maglaro