SAME-021 Tulungan ang iyong madrasta na masiyahan

 naglo-load 

Isang mapurol na electrician ang bumisita at nag-aayos ng mga gamit sa bahay. Hobby ng lalaking ito ang humawak ng voyeur camera habang inaayos ang babaeng gusto niya habang binibisita at pinagmamasdan ang pang-araw-araw nitong buhay. Gaya ng dati, naglagay ng camera ang lalaki sa kwarto ni Yuri na binisita niya noong araw na iyon. Pagkatapos kong silipin, si Yuri ay sumailalim sa marahas na sekswal na dominasyon ng isang mahinang lalaki. Para naman kay Yuri, na may lungkot sa mukha, gustong tulungan siya ng lalaki kahit papaano, at siya mismo ang gumawa nito.

SAME-021 Tulungan ang iyong madrasta na masiyahan