Memoir ng pagsuri ng mga kalakal - Nguyen Thi Lanh 1 milyon....