Ang unang araw ng pagtuturo para sa isang babaeng guro na may malalaking suso

 naglo-load 

Ang Australian blonde mula sa ibaba, si Savannah Bond, ay lilipat pabalik sa Australia at ang assistant ng kanyang guro, si Lucas, ay malungkot na makita siyang umalis. Gusto niyang makasama ang mga huling minuto niya bago siya umalis. Alam ni Savannah na gusto niya ng higit sa isang hapunan, alam niyang gusto niya ng ilang mga tits at asno. Pero gusto pala talaga ni Savannah ng titi.

Ang unang araw ng pagtuturo para sa isang babaeng guro na may malalaking suso