Ipinakita niya ang matambok niyang dibdib habang naliligo