CEMD-325 Pag mahilig sa sadista ang mga babae....

 naglo-load 

Sinanay si "Yuna" bilang sex doll. Habang nanginginig ang mahahabang binti sa pagpapasigla ng titi at pinatigas ang mga mani, bumukas ang pulang puki at ang pulang puki ay mukhang napaka erotiko. Ang aking goosebumps at basang mga mata ay nagpapakita na ako ay tapos na fucking aking pribadong lugar. Hindi ko na hinintay na papasukin at namimilipit, sa wakas ay bumigay sa kalugud-lugod na pakiramdam, kumikislot sa aking katawan at aksidenteng napataas ang aking boses. Sinisikap niyang panatilihin ang kanyang katinuan sa pamamagitan ng paulit-ulit na paghampas sa kanyang mukha habang tinutusok ang kanyang sinapupunan ng isang tirik na hilaw na titi...

CEMD-325 Pag mahilig sa sadista ang mga babae....