JUX-069 Sa likod ng halo

 naglo-load 

Isang babaeng may asawa, si Yuka, ang lumipat sa apartment sa tabi ni Ota, isang bored na binata na nagtatrabaho sa isang strip theater na malapit nang malugi. Nang makita ni Ota si Yuka, na-love at first sight siya. Gayunpaman, isang araw, nang dumating si Ota upang magtrabaho sa teatro, si Yuka ay nakaupo roon na may dalang flyer na nagsasabing: "Recruiting dancing girls!" Pumunta ako dito dahil walang trabaho ang asawa ko. Taliwas sa pag-aalinlangan ni Ota, tumakbo si Yuka sa sikat na dancing princess mula pa sa unang yugto. Ang may-ari, na nasa mabuting kalooban, ay nagmumungkahi ng isang ipinagbabawal na pagtatanghal para kay Yuka, ngunit mariing tumutol si Ota.

JUX-069 Sa likod ng halo