Pang-akit sa isang estudyante na sumakay ng kabayo...