Isang napakagandang araw kasama ang isang magandang estudyante